Product group does not contain any visible products

Thông tin thêm về gói dịch vụ

  • Hỗ trợ tools tạo proxy IPv4 và IPv6 tĩnh và xoay
  • Có thể nâng cấp đường truyền lên tới 40Gbps
  • Miễn phí subnet /48 Việt Nam và /64 USA Hoa Kỳ
  • IPv6 đảm bảo không dùng IP của các dịch vụ cloud trial , subnet được chia ra từ dãy rộng /32 Việt Nam Và Mỹ