VPS-1-1

Bắt đầu từ
57,000 đ
1 tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 1 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 25 GB SSD Storage

VPS-1-2

Bắt đầu từ
114,000 đ
1 tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 2 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 30 GB SSD Storage

VPS-2-4

Bắt đầu từ
270,000 đ
1 tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 4 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 50 GB SSD Storage

VPS-2-8

Bắt đầu từ
528,000 đ
1 tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 8 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 90 GB SSD Storage

VPS-4-16

Bắt đầu từ
894,000 đ
1 tháng

 • 4 vCPU
  ?
 • 16 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 150 GB SSD Storage

VPS-8-32

Bắt đầu từ
1,320,000 đ
1 tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 32 GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 250 GB SSD Storage

Thông tin thêm về gói dịch vụ

 • Bảng giá trên áp dụng cấp độ 1 VPS tức là ký quỹ trên 2.000.000đ và duy trì số dư 1.000.000đ
 • Cấp Độ 1 giảm 40% ký quỹ 2.000.000đ
 • Cấp Độ 2 giảm 45% ký quỹ 4.000.000đ
 • Cấp Độ 4 giảm 50% ký quỹ 10.000.000đ
 • Cấp Độ 5 giảm 60% ký quỹ 50.000.000đ
 • IPV4 giá đại lý chỉ còn 15.000đ/ipv4
 • Số tiền ký quỹ có thể yêu cầu hoàn lại bất cứ lúc nào