Thông tin Ticket

Nội dung

Đính kèm

Select File No file selected

Hỗ trợ định dạng: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .txt, .pdf (Max file size: 200MB)

Tạo yêu cầu đổi IP Miễn Phí Liên Tục

yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật cài lại hệ điều hành